İbn Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
”Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir: Birisi, Kur’an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de, Allah’ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.”

(Müslim, Müsâfirîn, 266; Buhârî, Tevhîd, 45)