Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
”Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk hâlinde, hatta başkası, sana tercih edildiğinde bile, dinle ve itaat et.”

(Müslim, “İmare”, 35)