”Başka bir rivayet ise şöyledir: Kabirleri ziyaret etmek isteyen etsin. Zira kabir ziyareti bize, âhireti hatırlatmaktadır.”

(Tirmizî, Cenâiz, 60; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 75, 77)