اعُوذُ بِاللهِ مِـنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيــمِ بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ ﴿﴾ وَالْعَاقِـبَـةُ لِلْمُـتَّـق۪ينَ ﴿﴾ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَي الظَّالِم۪ينَ ﴿﴾ وَالصَّلٰاةُ وَالسَّلٰامُ عَلٰى رَسُولِـنَا مُحَمَّدٍ وَأٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ٓ أَجْمَع۪ينَ ﴿﴾ أَللَّٰـهُمَّ رَبَّـنَا يَا رَبَّـنَا تَـقَـبَّـلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ ﴿﴾

Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz!

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah’ım!

Ey yerlerin ve göklerin yegâne sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin, arzu ve kederlerimizin yegâne maliki olan Yüce Mevlâ’mız! Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı kabul eyle Allah’ım!

Salat-ü selamımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya, onun âl, ashâb ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Yâ ilahe’l-âlemîn!

Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Layıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Okuduğumuz Kur’anları yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va’z-u nasihatleri, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Kurban Bayramı hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!

Tüm bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı;

Öncelikle Hz. Âdem’den itibaren insanlığa rehber olarak gönderilen, hayatlarını bu uğurda feda eden bütün peygamberan-ı izama ve rusul-i kirama, bahusus Kur’an-ı bize getiren Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya, aline, ashabına, ezvacına, ehli beytine hediye eyledik, vâsıl eyle Allah’ım!

Kur’anı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bize ulaştıran ulemanın, sulehanın, din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda canlarından geçen şühedanın, ahirete göç eden gaziler ile bütün ehl-i imanın aziz ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Allah’ım!

Bu mübarek bayram sabahında camimizde ‘’amin” “amin” diye nidada bulunan bütün cemaatimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, cümlesini hissedar eyle Allah’ım!

Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz. Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur’an’la buluştur Allah’ım!

Bizleri bayram sabahı hürmetine Peygamber Efendimizin müjdesine nail eyle!  Tövbeleri kabul edilip, günahları bağışlananlardan eyle Ya rabbi!

Bize bahşeylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah’ım! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle.

“Allah’ım! Gazabından rızana; cezandan affına sığınıyoruz.” Bu bayram sabahında bizleri af ve mağfiret eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Bu mübarek mekânda bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı da buluştur Allah’ım!

Yâ Rabbe’l-Âlemin!

Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah’ım! Bizlere hakkı hak olarak görmeyi ve hakka sarılmayı, batılı da batıl olarak görüp ondan sakınmayı; Kur’an’a, Furkan’a tabi olmayı bizlere nasip eyle Allah’ım!

Bu mübarek  Kurban Bayramı  hürmetine;

bizleri İslâm’ın, Kur’an’ın ve Peygamberimizin (sas) yolundan ayırma! Allah’ım.

Kur’an-ı Kerim’i; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle. Kerim Kitabımızı ve Peygamberimiz’in (sas) sünnetini doğru anlayıp yaşamayı bizlere lütfeyle Allah’ım!

Ya İlahî!

Ümmet-i Muhammedi cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar! Ümmet-i Muhammedi yeniden aziz bir ümmet eyle! Bizlere adaleti ayakta tutan bir ümmet olmayı nasip eyle!

Ya Rabbi!

Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle Allah’ım!

Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah’ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet, şefkat, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle Allah’ım!

Ailelerimize dirlik düzenlik ve huzur ihsan eyle Allah’ım!

Evlatlarımızı bize itaatli, vatana ve millete hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur’an nuru ile tenvir eyle Allah’ım! Bizleri Kur’an’a hizmetkâr eyle Allah’ım!

Bu mübarek bayram sabahı hürmetine hasta kullarına acil şifalar, borçlu kullarına edalar, dertli kullarına devalar ihsan eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Bu bayram sabahı hürmetine; ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla, mültecilerle milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar!  Varlık alemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle! Bedenlerimizi imansız Kur’ansız, harap evler gibi olmaktan muhafaza eyle!

Yeryüzü ve tüm mahlukat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı; çocukların, kadınların, yaşlıların hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah’ım!

Kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri imar etmeyi, haset, kin ve nefretten uzak durmayı, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurmayı lutfeyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Bizleri, günahta ve düşmanlıkta değil; iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle! Hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle Allah’ım!

Bizleri, birbirine kin güdenlerden, nefret duyanlardan, buğzedenlerden; fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah’ım!

Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Şu mübarek bayram sabahında günahkâr beden ve gönüllerimizi istiğfar ile arıtmak istiyoruz. Sen nasip eyle Allah’ım! İmanımızı ve ahdimizi tazelemek muradımız. Sen bahşeyle Allah’ım! Kırdığımız kalpleri onarmak, paraladığımız onurları tamir etmek, ihlal ettiğimiz hak sahipleriyle helalleşmektir borcumuz. Sen lufteyle Allah’ım!

Ya Rabbi!

Masiyetlere dalarak, nefsimizin heva ve heveslerinin peşine düşerek senin engin rahmetini istismar ettiğimiz için istiğfar ediyoruz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah.

İnsanlarımızı, büyük günahların en büyüklerinden olan cana kıyma günahından uzak tutamadığımız için istiğfar ediyoruz. Heder olan ömürler, tarumar olan gönüller, gafletle geçen gün ve geceler için istiğfar ediyoruz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah.

Allah’ım!

“Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız.” Diye sana yakaran Hz. İbrahim peygamberin lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, hesabını verebileceğimiz salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah’ım.

Rabbimiz!

“Eğer kendilerine azap edersen onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan aziz ve hakim olan Sensin.” diye yalvaran Hz. İsa peygamberin lisanıyla sana iltica ediyoruz. Hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olansın, bizlere mağfiret eyle Allah’ım.

Âlemlere rahmet Muhammed Mustafa Efendimiz (sas)’in lisanıyla sana yalvarıyoruz:  “Allah’ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz.” Masumların, mazlumların akan kanının dinmesini, yüzlerinin gülmesini bir an önce lütfeyle Allah’ım.

Allah’ım!

Sevgili Peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile Sana yalvarıyoruz. “Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tühıbbül afve fa’fu anna” “Allah’ım! Sen affedicisin. Sen Kerim’sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle Allah’ım!”

Allah’ım! Bütün peygamberlerin yaptığı dua ile Sana yöneliyoruz. “Rabbena atina fi’d-dünya haseneh, ve fi’l-ahirati haseneh, ve kına azabe’n-nar.” “Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ihsan eyle, Ahiret’te de güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle.”

Ya İlahi!

Ortak evimiz olan dünyayı Kur’an’la huzur ve barış iklimine kavuşturmayı lütfeyle Allah’ım!

Kan ve gözyaşına boğulmuş, insanca ve kardeşçe yaşamaya dair ümidini yitirmiş insanlığa bizleri yeniden umut eyle Allah’ım!

Yâ Rabbe’l-Âlemîn,

Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat afiyetler ihsan eyle.

Ümmet-i Muhammed’e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdede iken, Senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle Allah’ım. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde, Kelime-i şahadet ki buyurun,

اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanlı ve selim bir kalp ile huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eyle Allah’ım. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eyle Allah’ım. Dualarımızı kabul eyle Allah’ım.

آمـــين و سلام علي المرسلين و الحمد لله رب العالمين